Telekonsultacji Lekarskich
0 +
Telekonsultacji dziennie
0 +
Średni czas oczekiwania
0 minut
Zadowolonych z wizyty Pacjentów
0 %

Darmowe konsultacje psychologiczne w dobie pandemii COVID – 19

Darmowe konsultacje psychologiczne: Jeżeli masz depresję, to zawsze możesz skorzystać z darmowej konsultacji psychologicznej “POMOCwKRYZYSIE”, więcej informacji znajdziesz na naszej stronie – Psycholog online

Pandemia koronawirusa to wyzwanie nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej czy polityków, gdyż sytuacja dotyczy wszystkich w sposób bezpośredni. Sytuacja, w której znalazła się zdecydowana większość ludności świata oraz trwa w niej od kilku miesięcy jest zupełnie nowa, nieprzewidywalna w skutkach, niepoddająca się kontroli. Z jednej strony powstają wspaniałe inicjatywy samopomocowe, z drugiej natomiast pojawia się ryzyko zachowań agresywnych, samolubnych i destrukcyjnych. Za przykład można powziąć sytuację osób znajdujących się na pierwszej linii walki z pandemią, czyli pielęgniarki oraz lekarzy.

Darmowe konsultacje psychologiczne: Pan trzyma ręce na głowie, jest mu smutno

Kiedy wirus był jeszcze jedynie problemem innych państw oraz nie dotyczył naszych polskich miast służba zdrowia stawiana była na piedestale. Jednocześnie z rozpowszechnianiem się choroby wzrasta u obywateli społeczeństwa lęk przed zakażeniem, obawa o jutro, o własne życie i o życie bliskich do tego stopnia, że przedstawiciele tych zawodów są piętnowani. Społeczność lokalna unika swoich sąsiadów pracujących w szpitalach, pozostawia anonimowe wiadomości przed drzwiami, a nawet dopuszcza się względem nich aktów wandalizmu w postaci zniszczenia mienia.

Przesadny lęk przestaje służyć ludziom wpływając na nich samych destrukcyjnie oraz na ich zasoby do radzenia sobie z sytuacją. Kolejnym przejawem zachowań agresywnych jest wykluczanie osób zarażonych bądź objętych kwarantanną. Co więcej, są one krytykowane oraz niejednokrotnie przypisuje im się własną głupotę jako przyczynę ich zarażenia. Ta nowa sytuacja oraz walka z niewidocznym wrogiem uruchamia w ludziach także egoizm, samolubstwo. Tutaj należy przytoczyć wydarzenia rozgrywające się w sklepach, gdzie obywatele w obawie przed brakiem żywności robili masowe zakupy pozostawiając po sobie puste półki i porozrywane pudełka, często nawet walcząc z innymi o dany produkt. Warto naznaczyć, iż w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej hejtu, który jest pewnym sposobem rozładowania napięcia.

Marcin Łata o darmowej  infolinii “POMOCwKRYZYSIE”

Napięcie, które towarzyszy jednostkom można odczuć na każdym kroku, podczas stania w kolejce, podczas jazdy autobusem czy nawet podczas udziału w zdalnych zajęciach, gdzie dochodzi do ostrej wymiany zdań pomiędzy studentami. Izolacja w czterech ścianach spowodowała też wzrost przypadków przemocy wewnątrzrodzinnej. Okazało się, że członkowie rodziny nie potrafią wspólnie spędzać ze sobą wolnego czasu w sposób konstruktywny, a służy im on w głównej mierze do ,,wyrównywania rachunków’’. Doszło nawet do tego, że ludzie zaczęli doszukiwać się teorii spiskowych związanych z koronawirusem. Przedstawiają oni swoje własne domysły, które są często irracjonalne, podobne do pomysłów szaleńca. Aby jednak nie pozostawać jedynie przy negatywnych obliczach koronawirusa wpędzających ludzkość w wyżej opisane wariactwo istotne jest naświetlenie zachowań prospołecznych, którymi wykazuje się część społeczeństwa.

Wśród działań na rzecz innych można wyróżnić: szycie maseczek, robienie zakupów osobom do tego niezdolnym, inicjatywa wsparcia psychologicznego ze strony osób prywatnych, studentów psychologii czy innych instytucji. Zauważyć można, iż najczęściej pomoc oferowana jest jednak przez instytucje lub większe zgrupowania. Warte uwagi jest to, iż ludzie w dobie dzisiejszych czasów zaczęli dostrzegać więcej i przypisywać wartość innym rzeczom, sprawom. Zaczęli doceniać swoje zdrowie, zdrowie bliskich, czas, który mogą razem spędzić. Nawet praca, której wcześniej nie lubili, a teraz dzięki niej istnieje możliwość zapewnienia pewnego bytu wzrosła na wartości. Z psychologicznej interpretacji sytuacji epidemicznej wynika, iż Polacy nie radzą sobie z codziennością w czasach koronawirusa, dlatego cenne jest promowanie poradnictwa psychologicznego.

Sytuacja zagrożenia epidemicznego spełnia wszelkie warunki wydarzenia stresującego, które wywołuje obciążenie dla psychiki człowieka. W ludziach narasta lęk i poczucie zagrożenia życia, z którym nie potrafią sobie poradzić. Pomimo swoich przygotowań w walce z wirusem pozostają w przekonaniu, iż znajdują się na straconej pozycji, nie mając z nim najmniejszych szans.

Pani zamyka twarz dłonią przez depresje

Pandemia koronawirusa sprawia, że ludzie się boją, często nie mając przy tym z kim porozmawiać o swoich lękach. Większość osób może być nim przytłoczona oraz odczuwać ogromny chaos. Objawy lęku związanego z COVID – 19 mogą przypominać objawy, które daje sam wirus. Jest to widoczna zależność zdrowia psychicznego na zdrowie fizyczne. Z opinii lekarzy ludzie często odczuwają duszności, bóle w klatce piersiowej, nadmierne poty, zawroty głowy, nie wiedząc czy te dolegliwości wymagają leczenia somatycznego czy jest to kwestia psychiatryczna. Można więc postawić stwierdzenie, że wraz z pandemią rosną problemy psychiczne Polaków, którzy doświadczają kryzysu rozwojowego przejawiającego się w zaburzeniu równowagi emocjonalnej. Do oznak kryzysu kwalifikuje się doświadczanie wzrastającego napięcia, lęku i pomieszania; widoczny jest silny subiektywny dyskomfort, pojawia się stan braku równowagi.

Nie da się jednak wypracować jednego psychologicznego portretu człowieka zmagającego się z pandemią, ponieważ istnieją różne grupy osób, u których COVID – 19 generuje inny lęk, dotyczący innych obszarów.

Pierwszą grupą są osoby starsze znajdujące się w największej grupie ryzyka umieralności na koronawirusa. Ponadto, należy tutaj wspomnieć również o osobach w różnym wieku, ale borykających się z innymi poważnymi chorobami. W tej grupie największa obawa dotyczy własnego życia. Kobiety w stanie błogosławionym stanowiące następną grupę rozważań martwią się nie tylko o własne zdrowie oraz życie, a przede wszystkim o zdrowie i życie nienarodzonego dziecka. Poza tym, wprowadzone restrykcje odnośnie porodów rodzinnych przysparzają im dodatkowy stres, że w tak ważnej i jednocześnie trudnej chwili nie mogą liczyć na wsparcie ze strony najbliższych.

Kolejną grupę stanowią pracownicy. Wyróżnić tutaj można osoby, które straciły pracę w związku z zamknięciem niektórych zakładów pracy bądź były zmuszone do zawieszenia własnej działalności gospodarczej, jak również przedstawicieli zawodów medycznych oraz zajmujących się handlem będących w grupie ryzyka zakażenia wirusem podczas wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy pozbawieni pracy borykają się z problemem dotyczącym niemożności zapewnienia sobie, jak i swojej rodzinie odpowiedniego bytu. Sytuacja ta pokazała, że większość ludzi nie ma żadnego zaplecza finansowego, co powoduje niepokój związany z brakiem funduszy na spłatę raty kredytowej.

Studenci oraz uczniowie podczas izolacji doświadczają negatywnych emocji uwarunkowanych brakiem kontaktu z rówieśnikami oraz zajęć stacjonarnych. Zdalne nauczanie jest o wiele bardziej wymagające, co wywołuje w nich frustrację. Stresujące są też dla nich terminy oddawania prac domowych ustalone przez prowadzących. Nierzadko bywa, że mają oni do oddania kilka prac w jednym dniu. Większość studentów zjechało do domów rodzinnych, do których wolałoby raczej nie wracać ze względu na ich specyfikę, występowanie problemów rodzinnych, np. alkoholizm rodzica. Podsumowując, wszystkie zaprezentowane grupy łączy obawa o zdrowie i życie własne i członków rodziny oraz niepewność dnia następnego.

Jak już wcześniej zostało napisane, w tym ciężkim czasie dla wszystkich profesjonalna pomoc psychologiczna wydaje się być niezbędna. Scharakteryzowanym powyżej osobom potrzebne jest uwolnienie się od napięć wynikających z przeżywanych uczuć związanych z aktualnymi trudnościami. Mogą osiągnąć to jedynie poprzez ich wyrażenie. Uwolnienie się od przeżywanych aktualnie uczuć umożliwia kolejną zmianę o dużym znaczeniu, jaką jest identyfikacja czynników utrudniających poradzenie sobie z problemem oraz poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Należy pamiętać, że poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju jednostki do zmiany perspektywy oraz pobudzenia własnych zasobów sprzyjających poprawie danej sytuacji.

Poradnictwo psychologiczne w formie rozmów telefonicznych oferują między innymi doświadczeni lekarze i psychologowie z I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie. Akcja ,,Pomoc w kryzysie’’ bazuje na doświadczeniach włoskich lekarzy, którzy w związku z ogromną falą krytycznych zaburzeń emocjonalnych wyszli z ideą pomocy psychoterapeutycznej do ludzi w tym trudnym okresie kryzysu emocjonalnego, ekonomicznego i społecznego. Wsparcie to adresowane jest do wszystkich osób, które doświadczają trudności emocjonalnych/psychicznych związanych z aktualną sytuacją, a w szczególności do pracowników ochrony zdrowia i służb zaangażowanych z pandemią.
By minimalizować poczucie zniewolenia wśród ludzi związanego z nakładaniem przez głowy państwa restrykcji należy nieustannie podkreślać ich znaczenie dla zdrowia i życia obywateli. Starać się zmienić ich nastawienie do kwarantanny, aby nie traktowali jej jako kary. Ukazywać im ogromną wartość ze spotkań rodzinnych, które mogą pozytywnie ,,naładować’’ człowieka. Ciekawą formą pomocy byłoby udostępnienie innym listy sposobów na konstruktywne spędzanie wolnego czasu i jej aktualizowanie. Warto polecać naprawę relacji z członkami rodziny, jeśli są one niepoprawne poprzez inicjowanie rozmów i działań na ich rzecz.

Nagłaśniać należy jednak skalę problemu przemocy rodzinnej oraz jak się przed nią chronić, by potencjalne jej ofiary miały łatwy dostęp do informacji, gdzie mogą znaleźć pomoc. Kolejnym krokiem jest sugerowanie innym, aby cieszyli się z tych najmniejszych rzeczy, ponieważ to ich mamy najwięcej w życiu. Poza tym, aby doceniali to zatrzymanie czasu, ponieważ zawsze narzekamy na jego brak. Motywować ich do robienia rzeczy, na które nie mieli wcześniej sił lub wolnej chwili. Przekonywać o ukrytych wartościach zawartych w treściach książek oraz o zaletach ciepłej kąpieli. Wszystkich nawoływać do dzielenia się swoimi lękami z otoczeniem i wymiany doświadczeń, które mogą okazać się dla kogoś innego cenne. Ważne jest głoszenie solidarności. Uczniów i studentów inspirować do samodzielnego przyswajania wiedzy. Problem z dużą ilością zadawanych prac domowych można rozwiązać przedstawiając go prowadzącym zajęcia, którzy z pewnością wyjdą naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Niezbędne jest podkreślanie zasobów każdej jednostki, dlatego istotne jest promowanie poszukiwania własnych mocnych stron oraz wykorzystywania ich w życiu codziennym.

W publikacji tej, ostatnią propozycją pomocy w radzeniu sobie z doświadczaniem lęku powstałego w skutek sytuacji epidemicznej jest wykorzystywanie technik relaksacyjnych oraz medytacji, dzięki której zarówno ciało, jak i umysł doznaje regeneracji, a ponadto jest ona kluczem do pozytywnego myślenia. Odwiedź kanał I Kliniki Psychiatrii na YouTube, gdzie prowadzimy prowadzimy medytacji online.

Bibliografia:

Czabała, J. Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki Psychologiczne/Annals Of Psychology, XIX (3), s. 519 – 533.

Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jeżeli masz depresje, to zawsze możesz za darmo porozmawiać z psychologiem, więcej informacji znajdziesz na naszej stronie – psycholog online

Pamiętaj, że zawsze możesz przedłużyć swoje leki, które przyjmujesz na stałe albo skorzystać z innej konsultacji lekarskiej online.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu