Telekonsultacji Lekarskich
0 +
Telekonsultacji dziennie
0 +
Średni czas oczekiwania
0 minut
Zadowolonych z wizyty Pacjentów
0 %

Zespół specjalistów

lek. Marcin Łata

mgr Piotr Chabros

mgr Aleksandra Mulawa

Marcin Łata to doświadczony lekarz, który może poszczycić się bogatym doświadczeniem. Zdobył swoje wykształcenie na  Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, uzyskując dyplom w czerwcu 2018 roku. Następnie odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie, zdobywając cenne doświadczenie kliniczne.

Od grudnia 2019 roku, jest związany z I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka na SWPS. To dodatkowe wykształcenie umożliwia mu holistyczne podejście do pacjenta, uwzględniające aspekty psychologiczne i dietetyczne.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i prowadzi  zajęcia dydaktyczne z psychiatrii – English Division na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W gabinecie diagnostyczno-terapeutycznym mgr Piotra Chabrosa w Lublinie możesz skutecznie uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną.

Specjalista zajmuje się m.in.: diagnozowaniem zaburzeń osobowości oraz ADHD (Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dorosłych, a także psychoterapią psychodynamiczną.

Ponadto udziela on porad w zakresie psychologiczno-seksuologicznych.
Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny mgr Piotra Chabrosa w Lublinie przyjmuje również osoby LGBTQ+.

 

Piotr Chabros - ZnanyLekarz.pl

O Specjaliście:

Jest absolwentem psychologii o specjalności psychologii klinicznej i neuropsychologii, a także pedagogii o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną.

Ukończył renomowany, czteroletni kurs psychoterapii klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną, w tym psychoterapię krótko- i długoterminową.

Zrealizował liczne staże kliniczne, m.in. w: Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Ssobowości.

Pracował również w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Jest na finiszu uzyskania tytułu seksuologa klinicznego. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, tak aby systematycznie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, z myślą o dobru i zdrowiu psychicznym Pacjenta. 

Swoją pracę okresowo kontroluje podczas superwizji. 

Jest aktywnym członkiem zarówno Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, jak i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Oddział w Lublinie).

Mgr Aleksandra Mulawa jest doświadczonym psychologiem i pedagogiem. Doświadczenie zawodowe pozyskała m.in. w trakcie praktyk-stażu w Prywatnym Gabinecie Psychologiczno – Psychoterapeutycznym (nurt psychodynamiczny i systemowy) w Lublinie, w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach oraz w pracy jako pedagog specjalny oraz psycholog w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.

Doświadczenie pozyskała zarówno w pracy z dorosłymi, jak i młodzieżą – w trybie stacjonarnej jak i zdalnej praktyki. Pracowała również w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia-Luxmed w Warszawie.

O Specjaliście:

W 2018 roku obroniła tytuł licencjata z Pedagogiki (spec. opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną), a w 2021 roku tytuł magistra z Pedagogiki Specjalnej (spec. resocjalizacja z socjoterapią) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2021 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe – Mediacja szkolna i sądowa,  na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – oddział w Lublinie (PTP) i jest jego aktywnym członkiem. Od 2022 roku uczestniczy w czteroletnim szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego (CBT), organizowanym przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO z siedzibą w Warszawie.

Udziela poradnictwa psychologicznego dorosłym oraz młodzieży. Jest ono adresowane do osób, które zmagają się m.in. z : wyzwaniami życia codziennego, trudnościami przystosowawczymi oraz kryzysami rozwojowymi. Pomoc psychologiczną oferuje osobom, którym prawidłowe funkcjonowanie utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają m.in.: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych i komunikacji, trudności w radzeniu sobie ze stresem, ale również każdemu, kto odczuwa potrzebę zadbania o swoje zdrowie psychiczne w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego.

Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny mgr Aleksandry Mulawy w Lublinie przyjmuje również osoby LGBTQ+.

Aleksandra Mulawa - ZnanyLekarz.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu