Podziękowania

Za przedstawioną animację lottie serdecznie dziękujemy:

@amelie BOUREL / LottieFiles

@mhaqeel / LottieFiles

@Hassan Sadeghi / LottieFiles

@Colored Pie / LottieFiles

@Fabio Avilez/ LottieFiles

@Aneesh Ravi / LottieFiles

@Petr Slobodzian / LottieFiles

@Sana Darabi/ LottieFiles

@Katarzyna Jasiewicz/ LottieFiles

@Abdul Latif/ LottieFiles