Pomoc w kryzysie

Psycholog online za darmo​

Darmowa i anonimowa pomoc psychologiczno – psychiatryczna “Pomoc w Kryzysie” 

Infolinie obsługują doświadczeni psychologowie i psychiatrzy

Ponadto zachęcam do zapoznania się z materiałami I Kliniki Psychiatrii w Lublinie, specjalnie przygotowywanymi
dla Pacjentów doświadczających trudności w sferze psychiki – w dobie pandemii COVID-19

Pomoc psychologiczna online w dobie pandemii COVID – 19

Poradnictwo psychologiczne określane mianem porady psychologicznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest jedną z najczęściej stosowanych form pomocy dla osób, które doświadczają wszelakiego rodzaju kryzysów w rozwoju.

Pomoc psychologiczna online bądź psychiatra online? Darmowa i anonimowa pomoc psychologiczno – psychiatryczna “Pomoc w Kryzysie” – w dobie pandemii COVID-19.

Mówiąc bardziej potocznie, jest to metoda wspomagająca jednostki i ich rodziny oraz grupy w zakresie rozwoju, a także utrzymywania zdrowia psychicznego (Czabała, 2016). H. Sęk definiuje poradnictwo psychologiczne, opisując je jako „formę pomocy oferowaną osobom zdrowym, doświadczających problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Sęk, 2001, s. 182). W niniejszej definicji poradnictwa zawarte są jego dwa główne aspekty, mianowicie, kto i w jakich okolicznościach może z niego korzystać.

Podobne rozumienie poradnictwa psychologicznego przyjmuje Amerykańskie Towarzystwo Poradnictwa, według którego stanowi ono profesjonalną pomoc osobie w wypracowaniu sposobów rozwiązania jej problemów powodujących emocjonalny dyskomfort. Poradnictwo skierowane jest wyłącznie do osób zdrowych. O ważności tej metody poświadcza jej nadrzędny cel, czyli uaktywnienie mocnych stron jednostki będących środkiem do odzyskania przekonania o możliwości wpływania na swoje życie i równowagi emocjonalnej (Czabała, 2016).

Dodatkowo, wsparcie to pozwala na doskonalenie lub nabywanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań rozwojowych oraz zaspokajania własnych potrzeb. Dzięki poradnictwu psychologicznemu osoba może również pozyskać informacje, gdzie oferowana jest dodatkowa pomoc skonkretyzowana na jej zapotrzebowanie w aktualnej sytuacji życiowej.

Na czym polega pomoc psychologiczna online za darmo?

Porady psychiatry online za darmo?

Pomoc psychologiczna online?

Psycholog online za darmo?

Jak to działa?

Potrzebujesz pomocy?

Nie zwlekaj, skontaktuj się z profesjonalnym lekarzem już dziś

Zadzwoń!

Wystarczy zadzwonić pod numer 603-914-505 lub 603-914-489 i dobry psycholog online udzieli Ci bezpłatnej pomocy psychologicznej

Pamiętaj!
Zawsze możesz przedłużyć swoje leki, które przyjmujesz na stałe
albo skorzystać z innej konsultacji lekarskiej online.

W ramach skorzystania z infolinii pomoc w kryzysie niestety nie ma możliwości wypisania recepty

W dzisiejszych czasach, przemoc jest zjawiskiem wszechobecnym, kwalifikującym się do współczesnych problemów cywilizacyjnych. Nieustannie dowiadujemy się o wszelakich aktach przemocy, mających miejsce w najbliższym otoczeniu jednostki, jakim jest dom, szkoła czy miejsce pracy. Zjawisko przemocy swoim zasięgiem obejmuje wszystkie obszary, w których funkcjonuje człowiek. O wielkości powagi problemu świadczą nagminne sytuacje doświadczania przemocy przez osoby nieletnie, członków rodziny, a także dzieci.

Na łamach ostatnich lat, można zauważyć, że pomimo wszelakich programów profilaktycznych, zmierzających do przeciwdziałania przemocy, zatacza ona coraz szersze kręgi, o czym przekonują nas liczne publikacje raportów, ukazujących niepokojącą skalę tego zjawiska. Przemoc zarówno w miejscu nauki, jak i w zamkniętych czterech ścianach, przestała być już tematem tabu. Osoby doświadczające aktów przemocy zaczęły głośno mówić o swojej sytuacji. Taka sytuacja daje możliwość podjęcia odpowiednich kroków, prowadzących do przeciwdziałania przemocy.

Wykres 1 - Ważność poradnictwa psychologicznego adresowanego do ofiar przemocy
Wykres 2 -Ważność poradnictwa psychologicznego adresowanego do ofiar przemocy

W razie trudności z nawiązaniem połączenia z infolinią “Pomoc w Kryzysie” zachęcam również do kontaktu z Centrum Interwencji Kryzysowej – wpisując w wyszukiwarkę Google: “Centrum Interwencji Kryzysowej”  – z dopiskiem “Warszawa, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, itd..) – przykładowo Lubelskie Centrum Interwencji Kryzysowej skierowane dla mieszkańców miasta Lublin funkcjonuje pod adresem : http://www.cik.lublin.eu/  i właśnie tam znajdą Państwo więcej informacji.

W skład zespołu pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej wchodzą:

psycholodzy
psychoterapeuci
pedagodzy
pracownicy socjalni
prawnik (wyłącznie dla klientów korzystających z pomocy psychologicznej w CIK)
specjaliści ds. uzależnień

Formy pomocy jaką można uzyskać to :

-poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, internetowe)

-pomoc psychologiczna i terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym: indywidualna, 
grupowa, rodzinna.

-Pomoc interwencyjna – wizyty środowiskowe, rozmowy interwencyjne w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych.

-Pomoc doraźna osobom w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym lub traumatycznym tj. : doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom wypadków, przestępstw (napady, gwałty), doświadczającym straty osób bliskich.

-Poradnictwo i pomoc prawna w zakresie redagowania pism procesowych, urzędowych, monitorowania przebiegu spraw wspólnie z klientem (osoby niebędące klientami CIK mogą zgłosić się po bezpłatną pomoc prawną w punktach nieodpłatnej pomocy działających w strukturach Urzędu Miasta.

-Budowanie naturalnego systemu wsparcia w środowisku rodzinnym.

-Działalność edukacyjna i szkoleniowa w zakresie organizowania warsztatów i szkoleń oraz organizowania konferencji, spotkań instytucji świadczących pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych.

(źródło : http://www.cik.lublin.eu/ )

*ewentualne trudności z nawiązaniem połączenia mogą wystąpić głównie z dwóch powodów: obciążenia infolinii “Pomoc w Kryzysie” oraz faktu, iż lekarze i psychologowie obsługujący infolinię robią to w godzinach swojej pracy w Klinice,  tak więc posiadają wiele różnych obowiązków związanych pracą podstawową, która jest traktowana priorytetowo. Po ewentualnej nieudanej próbie połączenia, proszę się nie zniechęcać i próbować połączyć się do skutku lub napisać wiadomość tekstową poprzez SMS lub e-mail : pomocwkryzysie@spsk1.lublin.pl !

Telefon Zaufania (lubelskie CIK)

-całodobowy dyżur psychologiczny: 733 588 900

-dyżur psychologa pon-pt 7:00-19:00: 733 588 600

Ośrodek Wczesnej Interwencji (lubelskie CIK)

-dla os. z problemem alkoholowym: 81 466 55 47