Darmowe testy 1,2

1 wyniki testów NIE są równoznaczne z diagnozą lekarską!
2 diagnoza i terapia psychologiczna możliwa TUTAJ

Skala depresji Becka (BDI)

Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju osoby dorosłej

Ateńska skala bezsenności – czy cierpisz na bezsenność?

Test M.I.N.I. badający uzależnienie od benzodiazepin

Zmodyfikowany kwestionariusz objawów hipomanii (HCL-32)

Skala MINI – ocena aktywności suicydialnej