0 +
Telekonsultacji Lekarskich
0 +
Telekonsultacji dziennie
0 minut
Średni czas oczekiwania
0 %
Zadowolonych z wizyty Pacjentów

Zespół specjalistów

lek. Marcin Łata

mgr Piotr Chabros

mgr Aleksandra Mulawa

Marcin Łata to doświadczony lekarz, który może poszczycić się bogatym doświadczeniem. Zdobył swoje wykształcenie na  Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, uzyskując dyplom w czerwcu 2018 roku. Następnie odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie, zdobywając cenne doświadczenie kliniczne.

Od grudnia 2019 roku, jest związany z I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka na SWPS. To dodatkowe wykształcenie umożliwia mu holistyczne podejście do pacjenta, uwzględniające aspekty psychologiczne i dietetyczne.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i prowadzi  zajęcia dydaktyczne z psychiatrii – English Division na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W gabinecie diagnostyczno-terapeutycznym mgr Piotra Chabrosa w Lublinie możesz skutecznie uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną.

Specjalista zajmuje się m.in.: diagnozowaniem zaburzeń osobowości oraz ADHD (Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dorosłych, a także psychoterapią psychodynamiczną.

Ponadto udziela on porad w zakresie psychologiczno-seksuologicznych.
Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny mgr Piotra Chabrosa w Lublinie przyjmuje również osoby LGBTQ+.

 

Piotr Chabros - ZnanyLekarz.pl

O Specjaliście:

Jest absolwentem psychologii o specjalności psychologii klinicznej i neuropsychologii, a także pedagogii o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną.

Ukończył renomowany, czteroletni kurs psychoterapii klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną, w tym psychoterapię krótko- i długoterminową.

Zrealizował liczne staże kliniczne, m.in. w: Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Ssobowości.

Pracował również w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Jest na finiszu uzyskania tytułu seksuologa klinicznego. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, tak aby systematycznie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, z myślą o dobru i zdrowiu psychicznym Pacjenta. 

Swoją pracę okresowo kontroluje podczas superwizji. 

Jest aktywnym członkiem zarówno Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, jak i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Oddział w Lublinie).

Mgr Aleksandra Mulawa jest doświadczonym psychologiem i pedagogiem. Doświadczenie zawodowe pozyskała m.in. w trakcie praktyk-stażu w Prywatnym Gabinecie Psychologiczno – Psychoterapeutycznym (nurt psychodynamiczny i systemowy) w Lublinie, w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach oraz w pracy jako pedagog specjalny oraz psycholog w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.

Doświadczenie pozyskała zarówno w pracy z dorosłymi, jak i młodzieżą – w trybie stacjonarnej jak i zdalnej praktyki. Pracowała również w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia-Luxmed w Warszawie.

O Specjaliście:

W 2018 roku obroniła tytuł licencjata z Pedagogiki (spec. opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną), a w 2021 roku tytuł magistra z Pedagogiki Specjalnej (spec. resocjalizacja z socjoterapią) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2021 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe – Mediacja szkolna i sądowa,  na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – oddział w Lublinie (PTP) i jest jego aktywnym członkiem. Od 2022 roku uczestniczy w czteroletnim szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego (CBT), organizowanym przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO z siedzibą w Warszawie.

Udziela poradnictwa psychologicznego dorosłym oraz młodzieży. Jest ono adresowane do osób, które zmagają się m.in. z : wyzwaniami życia codziennego, trudnościami przystosowawczymi oraz kryzysami rozwojowymi. Pomoc psychologiczną oferuje osobom, którym prawidłowe funkcjonowanie utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają m.in.: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych i komunikacji, trudności w radzeniu sobie ze stresem, ale również każdemu, kto odczuwa potrzebę zadbania o swoje zdrowie psychiczne w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego.

Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny mgr Aleksandry Mulawy w Lublinie przyjmuje również osoby LGBTQ+.

Aleksandra Mulawa - ZnanyLekarz.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu