Ateńska skala bezsenności – czy cierpisz na bezsenność?

Proszę wybrać właściwą odpowiedź na poniższe pytania, odpowiadającą sytuacji, w której dany objaw występował co najmniej trzy razy w tygodniu w ciągu ostatniego miesiąca.

Po zsumowaniu punktów sprawdź interpretację uzyskanego wyniku.

Norma, najprawdopodobniej nie cierpisz na bezsenność.

Pogranicze normy, stosuj się do zasad higieny snu , a w razie pogorszenia skonsultuj się z lekarzem.

Umów się na konsultację psychiatryczną online

Prawdopodobnie cierpisz na bezsenność, skonsultuj się z lekarzem w celu uzupełnienia diagnostyki i opracowania strategii terapii.

Umów się na konsultację psychiatryczną online

Opracowano na podstawie: Szelenberger W. Bezsenność. Wydanie II. Via Medica, Gdańsk 2007.