Skala MINI - ocena aktywności suicydialnej

Czy od ostatniej oceny ryzyka suicydialnego miałeś:

Czy kiedykolwiek w swoim życiu miałeś?

Niskie ryzyko suicydialne.

Średnie ryzyko suicydialne.

Wysokie ryzyko suicydialne. Wskazane jest bezzwłoczne przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznej!