WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPŁAĆ

Lekarz nawiąże kontakt jak najszybciej, zwykle do 60 minut; w wyjątkowych sytuacjach kontakt nastąpi maksymalnie do godziny 23:00 danego dnia.
Rejestrowanie się na konsultację/kontynuowanie farmakoterapii po godzinie 23 może zostać zrealizowane kolejnego dnia rano.