0 +
Telekonsultacji Lekarskich
0 +
Telekonsultacji dziennie
0 minut
Średni czas oczekiwania
0 %
Zadowolonych z wizyty Pacjentów

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją: Zrozumienie, wspieranie i przełamywanie stygmatyzacji

Wprowadzenie:

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, obchodzony corocznie w dniu 23 lutego, kiedy to pracownicy ochrony zdrowia i inni autorzy, starają się podnieść świadomości ogółu społeczeństwa na temat depresji, wspierania zrozumienia i promowania zdrowia psychicznego. Dzień ten stanowi okazję do obalenia stereotypów, zachęcenia do otwartych rozmów i zmobilizowania wysiłków na rzecz destygmatyzacji kwestii zdrowia psychicznego. Depresja jest powszechnym i złożonym zaburzeniem psychicznym, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Może wystąpić u osób w każdym wieku, bez względu na status społeczny i płeć.

Zrozumienie depresji:

Depresja to coś więcej niż tylko uczucie smutku; to zaburzenie zdrowia psychicznego (a nie choroba psychiczna!), które może negatywnie wpływać na myśli, emocje i codzienne funkcjonowanie każdego z nas. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Dane NFZ wskazują, że w 2021 r. świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji udzielono 682 tys. osobom. Przejawia się ona w różnych formach i objawach, m.in. od uporczywego smutku (apatia) po utratę zainteresowania zajęciami (anhedonia), brak sił i energii do życia (anergia), zmiany apetytu i wzorców snu oraz trudności z koncentracją uwagi. Przyczyny depresji są wielopłaszczyznowe i obejmują czynniki genetyczne, biologiczne, środowiskowe i psychologiczne. Istnieją liczne hipotezy, próbujące objaśniać przyczyny depresji. Jedną z nich jest hipoteza zapalna depresji, w której w dużym skrócie postuluje się istotny udział stanu zapalnego w patogenezie depresji. Stan zapalny, jak wiadomo może być wywołany wieloma czynnikami, w tym niezdrową dietą – zawierającą dużą ilość produktów przetworzonych, cukrów prostych, czy tłuszczy nasyconych oraz tłuszczy -trans.

Globalne obciążenie depresją:

Depresja jest główną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie, dotykając ludzi w każdym wieku, z różnych środowisk i o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 264 miliony ludzi na całym świecie cierpi na depresję, a częstość występowania tego schorzenia stale rośnie. Obciążenie ekonomiczne i społeczne związane z depresją jest znaczne, co ma wpływ na produktywność, relacje i ogólne samopoczucie. Depresja jest bardzo częstą przyczyną absencji w pracy i zwolnień lekarskich.

Przełamywanie stygmatyzacji:

Jednym z głównych wyzwań związanych z depresją jest utrzymujące się piętno związane ze zdrowiem psychicznym. Piętno może powstrzymywać osoby przed szukaniem pomocy, utrudniać wsparcie społeczne i utrwalać błędne przekonania na temat chorób i zaburzeń psychicznych. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu przełamanie tych barier poprzez wspieranie otwartych rozmów, kwestionowanie stereotypów i promowanie empatii.

Promowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego:

Edukacja odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu stygmatyzacji związanej z depresją. Promując wiedzę na temat zdrowia psychicznego, osoby mogą lepiej zrozumieć oznaki i objawy depresji, rozpoznać, kiedy ktoś może się z nią zmagać i zaoferować wsparcie. Szkoły, miejsca pracy i społeczności mogą przyczynić się do edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, aby stworzyć zdrowe, odpowiednie środowiska, w których priorytetem jest dobre samopoczucie, prawidłowe relacje społeczne, zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.

Rola polityki:

Polityka danego kraju jest potężnym narzędziem w walce z depresją na skalę globalną. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją służy jako katalizator działań politycznych, które mają na celu m.in. zwiększanie finansowania inicjatyw w zakresie zdrowia psychicznego i promowanie badań nad skutecznymi metodami leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Politycy, rzecznicy praw pacjenta i inni urzędnicy pracują nad tym, aby zdrowie psychiczne było zintegrowane z systemami opieki zdrowotnej, a osoby borykające się z depresją miały dostęp do odpowiednich zasobów i wsparcia. W dobie obecnych czasów na pierwszy plan wysuwa się opieka środowiskowa nad pacjentem psychiatrycznym.

Wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne:

Trwająca pandemia COVID-19 zaostrzyła wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, a na całym świecie odnotowano zwiększony poziom stresu, lęku i depresji. Lockdowny, izolacja społeczna, niepewność ekonomiczna i strach przed chorobą odbiły się na samopoczuciu psychicznym ludzi. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją jest okazją do uznania tych wyzwań, podzielenia się strategiami radzenia sobie z nimi i wzmocnienia znaczenia wsparcia zdrowia psychicznego w tych trudnych czasach.

Zachęcanie do otwartych rozmów:

Tworzenie środowiska wspierającego otwarte rozmowy na temat zdrowia psychicznego ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia stygmatyzacji. W Światowym Dniu Walki z Depresją zachęca się osoby i organizacje do dzielenia się osobistymi historiami, angażowania się w dyskusje i korzystania z platform mediów społecznościowych w celu podnoszenia świadomości. Wspierając kulturę otwartości i zrozumienia, możemy przyczynić się do przełamania barier, które powstrzymują ludzi przed szukaniem pomocy.

Poszukiwanie profesjonalnej pomocy:

Chociaż powszechna świadomość i edukacja są niezbędne, poszukiwanie profesjonalnej pomocy przez indywidualną osobę, która zmaga się z problemami natury psychicznej, niejednokrotnie jest kluczowym krokiem w walce z depresją. Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym, w tym terapeuci, doradcy, psycholodzy, coach’e i psychiatrzy oraz specjaliści innych dziedzin medycyny, odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu skutecznego leczenia i wsparcia. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją podkreśla znaczenie łatwiejszego dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego i zachęca do szukania pomocy bez obawy przed osądem, czy innymi, często stereotypowymi, negatywnymi konsekwencjami.

Budowanie odporności i systemów wsparcia:

Budowanie odporności psychicznej, dbanie o zdrowie i sprawność ciała – zgodnie z łacińską sentencją mens sana in corpore sano, odpowiednia higiena snu, dbanie również o właściwą suplementację (np. witaminą D3) są ważnymi aspektami w kontekście zdrowia psychicznego i jego utrzymania.. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją promuje rozwój silnych systemów wsparcia w rodzinach, społecznościach i miejscach pracy. Dbając o więzi rodzinne, przyjaźnie, zapewniając wsparcie emocjonalne i promując praktyki “self-care”, osoby przeżywające trudności psychiczne, w tym cierpiące na depresję mogą lepiej radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego.

Wnioski:

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją to dobra okazja na wyraźne przypomnienie, że zdrowie psychiczne jest kwestią niezwykle ważną i sprawą globalną, która wymaga wspólnych wysiłków społeczeństw. Starając się lepiej zrozumieć osobę cierpiącą z powodu depresji, okazując empatię i odpowiednie, aktywne działanie, przełamując stygmatyzację, opowiadając się za zdrowiem psychicznym i wspierając otwarte rozmowy, możemy stworzyć świat, w którym osoby borykające się z depresją czują się skutecznie wspierane, wzmacniane i mają dostęp do potrzebnych im zasobów. Wspólnie możemy dążyć do przyszłości, w której zdrowie psychiczne będzie traktowane z większym priorytetem, a negatywny wpływ depresji na nasze życie i życie ludzi wokół nas zostanie istotnie zredukowany.

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu